Giới thiệu

Wall Street Observer là tổ chức tin tức đã lắp ráp một nhóm các chuyên gia đầu tư không chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm để chọn ra những tiêu đề lớn nhất của thị trường hàng ngày. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp những thông tin và hiểu biết chưa từng có về các cổ phiếu đáng tin cậy và cổ phiếu cho các nhà đầu tư tiềm năng muốn thực hiện các quyết định phân bổ vốn công và tư nhân tốt nhất có thể.

Tại Wall Street Observer, chúng tôi tin rằng có những công ty đang nổi lên và đang phát triển trong nhiều ngành công nghiệp có giá trị ẩn rất lớn. Sự khám phá và đổi mới thị trường thường xảy ra ở các công ty vừa và nhỏ hoặc bị hiểu nhầm hoặc không được đại diện. Vì vậy, chúng tôi tập trung vào việc xác định các công ty này và khám phá những câu chuyện của họ trước phần còn lại của thị trường để đảm bảo rằng bạn nhận được câu chuyện đầy đủ – mỗi ngày.