Các nhân tố ảnh hưởng đến các mỏ than của Mỹ

Cổ phiếu của các công ty khai thác mỏ ở Mỹ đã tăng cao hơn vì lý do kỹ thuật. Than đang gặp khó khăn thời gian gần đây. Các nhà máy điện của Hoa Kỳ đang chuyển sang sử dụng khí thiên nhiên, những hạn chế về môi trường đang bắt đầu, và ngành công nghiệp […]

Continue Reading